THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

In

Cách Hội An không xa là di tích Mỹ Sơn. Di tích Mỹ Sơn, còn được gọi là Thánh Địa của nền văn minh Chăm, những ngôi đền cổ xưa hình thành vào khoảng năm 200 sau công nguyên, chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và là nơi chôn cất các vị vua của họ.

Thung lũng Mỹ Sơn là Thánh Địa của nền văn minh Chăm cổ, cũng giống như Angkor Wat ở Campuchia, Borobudur ở Indonesia và Pagan ở Myanmar. Là một khu bảo tồn tôn giáo từ thế kỷ thứ 4, lịch sử của nó được phản ánh trong các đền thờ và tháp còn lại cho đến ngày nay. Nó cũng là một phần kho tàng của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, trong đó họ ghi lại sự phát triển của nền văn hóa và lịch sử của người Chăm qua tác phẩm điêu khắc và chạm khắc công phu.